Coronaprotocol sportpark “De Heughte”

1. Algemeen

Uitgangspunt voor het protocol is de “Handreiking crowdmanagement als uitwerking van het protocol verantwoord sporten” en de checklist “Opstart sportkantines”, beide via de KNVB beschikbaar gesteld door NOC/NSF. Daarin liggen de basisregels opgesloten, te weten:

· Gebruik het gezonde verstand;
· Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
· Voel je tijdens het sporten klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Ga dan direct naar huis;
· Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
· Was vaker je handen, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
· Schud elkaar NIET de hand;
· Houdt het verantwoord en gezellig voor iedereen.

De grens vanaf 18 jaar en ouder wordt gelegd bij JO19, ondanks dat in dat team ook 17-jarigen spelen. Dit om duidelijk te zijn, ook naar de tegenstander. Het protocol sluit niet uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid dient te nemen en zijn gezonde verstand moet gebruiken. Het protocol ziet vooral op de wedstrijdagen op zaterdag vanaf 12.00 uur. Tot 12.00 uur vinden er wedstrijden plaats voor de jeugd, waarvoor o.a. de 1,5m maatregel niet geldt. Uiteraard gelden de richtlijnen en regels wel voor personen van 18 jaar en ouder, die zich tijdens de jeugdwedstrijden op het sportpark bevinden. Het opgestelde protocol is getoetst door de Gemeente Oldebroek.

2. Looprichting (eenrichting) bepalen

De looprichting is bepaald vanaf de entree tot het hart van het sportpark, waar kantine, kleedkamers, terras, tribune enz. zijn gelegen (zie plattegronden). Uitgangspunt is eenrichting en gescheiden routes naar binnen en naar buiten.

3. Entree

Bij de entree vindt (voorlopig) geen inning plaats van entreegelden. De verkoop van loten door de Supportersvereniging vindt op meerdere plekken verspreid over het sportpark plaats. Bij de ingang is het verplicht de handen te wassen met een desinfecterend middel.

4. Ingang naar het hoofdveld bij sponsorbord

Deze wordt afgesloten. Als het eerste elftal op het hoofdveld speelt, zal de afsluiting halverwege de 2e helft worden opgeheven.

5. Fanshop

Tot 12 uur (tijdens de jeugdwedstrijden) is de fanshop geopend. De verkopers dienen er dan op toe te zien dat personen van 18 jaar en ouder voor de fanshop voldoende afstand van elkaar houden. Na 12 uur is de fanshop gesloten.

6. Bezoekers en registratie/supporters langs het veld

Uitgangspunt is dat het aantal bezoekers op het sportpark als regel maximaal 250 is. Bezoekers kunnen zich bij de ingang van het sportpark via het scannen van een QR-code registreren (inclusief de gezondheidscheck). Registratie en aanmelding is ook mogelijk bij de ingang van het terras. Zowel via de scan van de QR-code als door het invullen van een formulier. Wel moet iedereen zich uiteraard houden aan de basisregels. Dus langs het veld op 1,5m afstand (behalve gezinsleden). De 1,5m langs het hoofdveld is gemarkeerd met geel/zwart plakband. Tijdens de wedstrijddagen is het wel noodzaak te monitoren of de grens van 250 bezoekers niet wordt overschreden. Hierbij moet bedacht worden dat op het moment sporters hun wedstrijd hebben beëindigd en zich buiten het wedstrijdveld bevinden, tot de bezoekers moeten worden gerekend. Ook de jeugd tot 18 jaar moet worden meegeteld om de grens van 250 te kunnen bepalen. Als er meer dan 250 bezoekers worden verwacht, is de registratie en gezondheidscheck verplicht. Door de omroeper zal bij aanvang van de wedstrijd en bij aanvang van de tweede helft (en tussendoor zo vaak als noodzakelijk is) worden gewezen op de basisregels (1,5m afstand enz.). De toezichthouders hebben hierin ook een taak en bezoekers en supporters hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid.

7. Tribune

Op de tribune is plaats voor maximaal 30 toeschouwers. Doelgroep senioren, die op aanwijzing een plek krijgen en in of rondom de rust worden voorzien van koffie. Per vak zijn twee rijen beschikbaar, totaal zes rijen x vijf zitplaatsen. De zitplaatsen zijn gemarkeerd met een sticker.

8. Dug-outs

In de dug-outs is het verplicht 1,5 m afstand te houden tussen trainers, stafleden en wisselspelers. Extra plaatsen mogen gecreëerd worden door het plaatsen van stoelen buiten de dug-out, richting de hoekvlag (ook buiten de instructiezone) en/of op de voorste rijen (van de twee vakken met vijf rijen) op de tribune. Alle personen, die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

9. Vervoer per bus/touringcar of auto naar uitwedstrijden

De bus/touringcar is alleen bestemd voor spelers en stafleden. Dus niet voor supporters. In de bus/touringcar is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in een vervoermiddel te reizen naar uitwedstrijden. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.

10. Pupillen van de wedstrijd

Er worden (voorlopig) geen pupillen van de wedstrijd aangesteld.

11. Kleedkamers

Per team worden twee kleedkamers beschikbaar gesteld. Maximaal acht personen per kleedkamer. Toezicht en verantwoordelijkheid op het naleven van deze regel berust bij de leiding van het team.

12. Douches

Er kan met twee personen tegelijk gebruik worden gemaakt van de douches. Toezicht en verantwoordelijkheid op het naleven van deze regel berust bij de leiding van het team.

13. Wedstrijdsecretariaat

Omdat er minder kleedkamers beschikbaar zijn dan normaal is de kans groot, dat het wedstrijdprogramma (vanf 12.00 uur) moet worden opgerekt. Er moet rekening worden gehouden met ongebruikelijke aanvangstijden, zowel thuis als uit. Het wedstrijdsecretariaat zal de aanvangstijden in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar maken. De KNVB biedt de mogelijkheid van ondersteuning bij het verplaatsen van wedstrijden.

14. Rookplek

De stoelen/banken zijn verwijderd. De tafel met asbak blijft staan.

15. Terras

Op het terras zijn de procollen van KHN (Koninklijke Horeca Nederland) van toepassing. Het terras is ingericht op een vast aantal zitplaatsen. De stoelen en tafels zijn duidelijk gemarkeerd (stickers) en hier mag niet van worden afgeweken. Iedereen dient te zitten, staan is verboden. Overtollig meubilair is verwijderd. Er wordt gewerkt op basis van reservering: Het is verplicht bezoekers te verzoeken zich te registreren en een gezondheidscheck te doen bij de toegang tot het terras. Dit is voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Gasten doen dit op vrijwillige basis.

16. Vergaderruimtes en bestuurskamer

In de vergaderkamer van de jeugdcommissie/wedstrijdsecretariaat mogen zich maximaal tien personen bevinden. In de bestuurskamer in combinatie met de sponsorkamer mogen zich maximaal 20 personen bevinden.

17. Kantine

In de kantine zijn de procollen van KHN (Koninklijke Horeca Nederland) van toepassing. De ingang van de kantine is aan de achterzijde via het terras. Looprichting en looplijnen zullen duidelijk zichtbaar worden aangebracht. De kantine is ingericht op een vast aantal zitplaatsen. De stoelen en tafels zijn duidelijk gemarkeerd (stickers) en hier mag niet van worden afgeweken. Iedereen dient te zitten, staan is verboden. Overtollig meubilair is verwijderd. Er wordt gewerkt op basis van reservering: Het is verplicht bezoekers te verzoeken zich te registreren en een gezondheidscheck te doen bij de toegang tot het terras. Dit is voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Gasten doen dit op vrijwillige basis. Aan de bar zijn geen zitplaatsen gecreëerd. Wel zijn er een aantal verkooppunten aan de bar ingericht op minimaal 1,5m afstand. Deze zijn duidelijk gemarkeerd. Boven de verkooppunten, ter bescherming van koper en verkoper, schermen aangebracht. De keuken blijft dicht. Wel worden er broodjes ham/kaas/gezond, worst en gehaktballen verkocht.

De voetbalsimulatiespellen (FIFA) zijn niet beschikbaar.

Twee personeelsleden achter de bar lijkt op voorhand voldoende (onderling wel 1,5 m afstand houden). Overig personeel kan worden ingezet op andere aangewezen verkooppunten. Op het plein links van de kantine zijn drie partytenten geplaatst. In deze tenten zijn extra zitplaatsen gecreëerd. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het terras en de kantine. Bij de ingang van de kantine en de partytenten is het verplicht de handen te wassen met een desinfecterend middel.

18. Toiletten

De toiletten in de hal en kleedkamergebouw zijn ingericht volgens de richtlijnen.

19. Verloting op het rad

Na afloop van de thuiswedstrijden van het eerste elftal wordt er (voorlopig) geen verloting gehouden.

20. Schoonmaak en reiniging

De algemene ruimtes en toiletten dienen regelmatig te worden schoongemaakt. Op wedstrijddagen worden de toiletten een keer extra gereinigd. Trainings-en wedstrijdmateriaal dient regelmatig te worden gereinigd.

21. Communicatie

Het protocol is gecommuniceerd met alle leiders senioren en junioren, het kantinepersoneel en de mensen die op wedstrijddagen toezicht houden. Het protocol is via de website kenbaar gemaakt.

22. Toezicht en handhaving

Deze taak berust bij het bestuur, bijgestaan door een aantal vrijwilligers. Er zijn hesjes met rugtekst aanwezig, zodat mensen die belast zijn met toezicht en handhaving, herkenbaar zijn.

23. Evalueren en bijstellen

Het plan kan worden bijgesteld op basis van evaluatie en voortschrijdend inzicht.

Aanvulling coronaprotocol

Plattegrond 1

Plattegrond 2

Stappenplan bij een besmettings op de club

04/09 17:00 Dalfsen 1 - VSCO '61 1
04/09 12:00 VSCO '61 2 - BAS 2

Hoofdsponsor

Prins Bouw B.V.