Nieuws

Nieuws van de vrijwilligerscommissie

donderdag 10 januari 2013

Beste VSCO’61 leden, vrijwilligers, supporters, sponsors en overige belangstellenden,

Allereerst wil ik iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, een sportief maar vooral een gezond 2013 wensen. Laten we er met z’n allen een prachtig sportief jaar van maken.

De vrijwilligersavond, ook wel “dankjewel avond” genoemd, staat gepland voor vrijdag 19 april. De voorbereidingen zijn inmiddels weer in volle gang. Aanmeldingsformulieren zijn in de maand maart te verkrijgen bij het kantinepersoneel achter de bar. Voor elke vrijwilliger met eventueel partner gaan we een fantastische avond organiseren. Noteer deze datum alvast op de kalender of in je agenda! Het thema wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Op deze avond wordt gebruikelijk de “Gouden Kanarie” bekend gemaakt. Het afgelopen jaar was Cees van Oene een terechte Gouden Kanarie. Hierbij doe ik alvast een oproep om kandidaten voor de Gouden Kanarie, met motivatie, op te geven. Opgeven kan uiterlijk tot de eerste week van de maand april naar mijn e-mailadres a.dekker@vsco.nl

Ook voor het komende jaar gaan we als VC op zoek naar vrijwilligers die een steentje kunnen bijdragen. In het voorjaar gaan we een tweede banenmarkt organiseren om opnieuw actief op zoek te gaan naar nieuwe potentiele vrijwilligers. De banenmarkt in oktober was niet teleurstellend maar we hadden wel op meer aanmeldingen gehoopt.

We zijn met ruim 200 vrijwilligers enorm trots en ook erg dankbaar, maar extra hulp is altijd welkom. Als je bedenkt dat velen van deze groep vrijwilligers al jaren vrijwilliger zijn, is elke aanmelding van een nieuwe vrijwilliger zeer welkom.

Afsluitend kan ik melden dat Janny Vis-Groeneveld te kennen heeft gegeven om na dit seizoen te stoppen als lid van de VC. Ze was de laatste jaren actief als secretaris van de VC en is ze van mening dat een ander nu die taak mag overnemen. Uiteraard respecteren we haar besluit en ik wil Janny alvast bedanken voor alles wat ze gedaan heeft voor VSCO’61.

In dat kader doe ik bij deze een oproep dat de VC op zoek is naar een secretaris. Geïnteresseerden kunnen zich bij de VC-leden of ondergetekende melden.

Tot zover de mededelingen van de VC en tot de volgende keer.

Adrie Dekker
Voorzitter Vrijwilligers Commissie