Nieuws

Raadsvoorstel realisatie kunstgras belandt bijna in ijskast

woensdag 16 januari 2013

Dinsdagavond 15 januari vond in het raadhuis van de gemeente Oldebroek de vergadering plaats van de commissie Samenleving. Op de agenda stond o.a. het voorstel realisatie kunstgrasvelden op de sportparken van OWIOS, VSCO’61 en WHC. Hoewel het maar weinig scheelde of het voorstel was opnieuw van tafel gehaald en op de lange baan geschoven. Want terwijl buiten de vrieskou de oorzaak was van de vorming van een natuurlijke ijskast, belandde het voorstel bijna in de figuurlijke ijskast. Zoals dat in het voorjaar van 2012 ook al het geval was. Enkele commissieleden/partijen vonden dit toch te ver gaan en niet in het belang van de voetbalverenigingen. Drie van de zes partijen gaven aan het voorstel wel te willen behandelen. Uiteindelijk moest de voorzitter de doorslag geven, zodat na bijna een uur gesteggel de agenda was vastgesteld en er toch nog inhoudelijk kon worden vergaderd.

Het probleem zit ook niet zo zeer in de aanleg van de kunstgrasvelden. De commissieleden zijn het er wel over eens dat dit een oplossing is voor de capaciteitsproblemen van de clubs. En dat het bovendien een toegevoegde waarde is die de mogelijkheid schept de sportparken op een nog meer multifunctionele manier in te kunnen zetten voor de samenleving. Het probleem zit met name in de financiële dekking van het voorstel. De komende tijd zullen nog meer voorstellen in de raad komen waarvoor geld nodig is. En daarom willen de commissieleden een totaaloverzicht van die plannen met financiële dekking. De wethouder heeft toegezegd dit voor de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2013 te verstrekken, zodat de behandeling van het raadsvoorstel inzake realisatie kunstgrasvelden doorgang kan vinden.

Hopelijk zetten de raadsleden hun woorden, die in het verleden bij verschillende gelegenheden zijn uitgesproken, nu ook om in daden. Of zoals een van de commissieleden het verwoordde:”Opnieuw uitstellen en op de lange baan schuiven, daarbij de clubs in onzekerheid achterlatend, is niet verantwoord. De raad moet nu maar eens ballen tonen.” Als bestuurders willen we in elk geval na 31 januari a.s. graag definitief aan de slag, zodat de geplande uitvoering en ingebruikname niet in gevaar komen.

De raadsvergadering op donderdag 31 januari 2013 begint om 19.30 uur. We doen in het belang van VSCO’61 een oproep aan jullie om deze bij te wonen.

Ben Schreurs
Voorzitter VSCO'61