Nieuws

Preventieve Organisatie Diagnose door Hanze Hogeschool Groningen

zaterdag 16 maart 2013


Ralf Westenberg, keeper van het tweede elftal van VSCO’61 en zijn studiegenoot Thijs Wesselink gaan in het kader van hun studie aan de Hanze Hogeschool Groningen een Preventieve Organisatie Diagnose uitvoeren bij VSCO’61. Zij gaan als het ware een thermometer in VSCO’61 steken. Het bestuur van VSCO’61 ondersteunt deze opdracht van harte en vraagt dan ook de steun van alle leden, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Hoe meer medewerking hoe zinvoller het advies dat beide studenten kunnen uitbrengen aan VSCO’61. Onderstaand stellen beiden zich voor en geven een toelichting op hun opdracht.

 

“Beste leden,

De komende tijd zijn wij druk bezig bij VSCO en gaat u veel van ons horen en zien.

Wie zijn wij en wat willen wij bij VSCO'61?

Wij zijn Thijs Wesselink en Ralf Westenberg( bij sommigen bekend als keeper van het tweede elftal van VSCO'61) en wij zijn studenten van de Hanze hogeschool Groningen die een opdracht vanuit school moeten uitvoeren om een sportvereniging te voorzien van een Preventieve Organisatie Diagnose (POD). Dit houdt in dat we de club gaan voorzien van een advies door de hele organisatie in kaart te brengen en de zwakke en sterke kanten aan het licht te brengen.

Wat gaan wij precies doen bij VSCO'61?

Om een goed beeld van de vereniging te krijgen hebben wij natuurlijk informatie nodig van de leden en van de vereniging. Dit willen wij bereiken aan de hand van de volgende punten:
Een digitale enquête af te nemen onder de leden.
Interviews met bepaalde groepen van leden en andere belanghebbenden om een beeld vanuit de verenging te krijgen
Belangrijke notulen en verslagen doorlezen.
Oriënteren en toekijken op wedstrijddagen om de sfeer te proeven en te omschrijven.

Graag willen we een moment van uw tijd vragen om onze enquête in te vullen.
De link naar de enquête is: www.thesistools.com/web/?id=324630

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.”

Ralf Westenberg
Thijs Wesselink