Nieuws

Uitnodiging Ledenvergadering Club van 100 VSCO’61

donderdag 11 april 2013

De Club van 100 willen, als bij al zovelen bekend, eveneens bijdragen aan het welzijn van VSCO’61 door het verzamelen van gelden, waarmee we diverse projecten kunnen ondersteunen, in de breedste zin van het woord. Projecten aangedragen door leden en supporters, die VSCO’61 een warm hart toe dragen. Tijdens de halfjaarlijkse meeting van de Club van 100 worden deze projecten voorgelegd aan de leden van deze club en getoetst of deze te verwezenlijken zijn, waarna een stemming uitsluitsel geeft of genoemd project ondersteund wordt.

Eén tastbaar project staat sinds kort dan ook te pronken naast de zijlijn op veld 3. Een tweetal dug-outs zijn met de steun van de Club van 100 geplaatst, zodat leiders en wisselspelers hier hun plaats kunnen hebben. Andere zaken als het rad van avontuur en de LED-verlichting op het ‘Gerard de Groot pad’ zullen eveneens opgevallen zijn.

Spreekt dit u aan, en zou u eveneens uw stem willen laten horen en meebeslissen in de ondersteuning van projecten, namens de Club van 100, ten behoeve van VSCO’61, dan nodig ik u uit contact op te nemen met één van onderstaande bestuurleden van deze club. Voor slechts € 45,- per jaar kunt u dan in 2 halfjaarlijkse meetings uw stem laten horen, onder het genot van een drankje en een hapje.

Op vrijdag 12 april a.s. staat de eerstvolgende bijeenkomst gepland, waarvoor bij deze de leden van de Club van 100, van harte worden uitgenodigd. Aanvang 20.00 uur op de bovenverdieping van ons clubgebouw op ons mooie sportpark De Heughte.

De agenda zal er in grote lijnen als volgt uit zien:

 • Opening door de voorzitter
 • Mededelingen
 • Jaarverslag secretaris
 • Financiën / jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Vaststelling contributie
 • Begroting 2013
 • Rooster aftredend zittend bestuur. Wim Korenberg en Jan Visch zijn aftredend en beide herkiesbaar.
 • Projecten
 • Rondvraag
 • Sluiting

Eventuele projectvoorstellen zien we graag tegemoet, echter stellen we het wel op prijs dat enig vooronderzoek m.b.t. tot de kosten van een dergelijk project, wordt gedaan. Suggesties kunnen zowel schriftelijk bij de bestuursleden, Henk van Os, Wim Korenberg, Jan Visch of André Vlieger, als via mail (clubvan100@vsco.nl) kenbaar worden gemaakt.

Na de vergadering zullen we dan nog voldoende tijd hebben voor het nuttigen van een hapje en een drankje.

Namens de Club van 100 V.S.C.O.’61 tot ziens op 12 april.

André Vlieger
Secretaris Club van 100 VSCO’61
E.: andre.vlieger@sorbo.nl