Nieuws

Afscheid van Lammert Vlieger bij de presentatiegidscommissie

maandag 29 april 2013

Vrijdagavond heeft de presentatiegidscommissie met een etentje bij restaurant Beach Nu in Elburg afscheid genomen van Lammert Vlieger als redacteur en acquisiteur van de jaarlijkse presentatiegids. In zijn dankwoord memoreerde commissievoorzitter Colin Pelleboer nog eens het grote belang dat Lammert heeft gehad, maar ook nog steeds heeft voor de presentatiegids.


In 1999 heeft Lammert het initiatief voor de eerste presentatiegids genomen. Toenmalig voorzitter Kees Boeve kon er wel mee instemmen, maar alleen als Lammert beloofde dat er minstens 3 jaar achtereen een presentatiegids zou verschijnen. Dit jaar zal de vijftiende gids verschijnen waar Lammert bij betrokken is, dus hij heeft zijn woord meer dan gehouden. Een andere eis was dat de presentatiegids minstens kostendekkend zou zijn. Tegenwoordig levert de gids een mooie bijdrage aan de vereniging.

De presentatiegids zelf is in al die jaren wel veranderd. In 1999 verscheen de eerste gids in zwart/wit met alleen de elftalfoto in kleur. De eerste gids telde 32 pagina’s. Sinds een aantal jaren telt de gids 72 pagina’s en verschijnt in full colour. Dit is mede te danken aan de niet aflatende inzet van Lammert. Het succes was zelfs zo groot dat er onvoldoende advertentieruimte was in de presentatiegids. Dit was mede een reden voor hem om het initiatief te nemen tot een Business Magazine.

Gedurende de eerste jaren is Lammert ook voorzitter geweest van de presentatiegidscommissie. Een rol die daarna een aantal jaren vervuld werd door Erik Riemens en tegenwoordig door Colin Pelleboer. Ook al was hij geen voorzitter meer, hij bleef zeer betrokken en blijft in de zijlijn ook nog betrokken. Lammert heeft zich bereid verklaard nog mede de eindredactie te doen. Niet in de laatste plaats omdat, zoals hij het zelf zegt: ”die zaterdagochtenden eindredactiewerk op De Heughte zo gezellig zijn.”

Als dank voor zijn niet aflatende inzet overhandigde Colin een fraaie pen met inscriptie aan Lammert en een mooie bos bloemen.