Nieuws

Club van 100 VSCO'61: Algemene Ledenvergadering

maandag 03 november 2014


Op vrijdag 7 november 2014 staat de eerstvolgende meeting gepland van de Club van 100, waarbij alle leden van de Club van 100 van harte worden uitgenodigd. De l
ocatie is zoals gebruikelijk zijn de bovenverdieping van het clubgebouw van sportpark De Heughte. Aanvang 20.00 uur.

De agenda zal er in grote lijnen als volgt uit zien:

     
  • Opening door de voorzitter
  • Mededelingen 
  • Vaststellen Notulen d.d. 23 mei 2014 
  • Financiën 
  • Projecten 
  • Rondvraag 
  • Sluiting 

Eventuele suggesties omtrent de ondersteuning van projecten voor VSCO'61 kunnen bij de bestuursleden schriftelijk evenals via mail (clubvan100@vsco.nl) kenbaar gemaakt worden. Enig vooronderzoek v.w.b. de kosten van een project en realisatie hiervan worden op prijs gesteld. 

 

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Wij rekenen dan ook op uw komst. Aspirant-leden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen, maar hebben geen stemrecht. 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Club van 100 VSCO'61 

Henk van Os (voorzitter) 

Wim Korenberg (penningmeester)

Jan Visch (bestuurlid) 

André Vlieger (secretaris)