Nieuws

Ben Leusink benoemt tot Lid van verdienste

woensdag 12 november 2014


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de voetbalvereniging VSCO’61 is Ben Leusink benoemd tot Lid van verdienste.

Ben Leusink vervulde in de jaren zestig diverse functies binnen de vereniging. Zo was hij tweede voorzitter en heeft hij in 1968 tijdelijk de voorzittershamer overgenomen van voorzitter Lammert Hagenbeek die vanwege gezondheidsredenen moest stoppen. Kort daarna verhuisde Ben Leusink naar Hasselt waar hij en zijn gezin twintig jaar woonden. Het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening bleef hij doen voor de vereniging.

In 1989 kwam hij terug naar Oosterwolde en naar VSCO’61. Als snel vervulde hij binnen het hoofdbestuur de functie van bestuurslid jeugdzaken en was tevens jeugdvoorzitter en lid van de technische commissie. Na deze periode trad hij toe tot de Sponsor- en Presentatiegidscommissie waar hij zich bezig hield met acquisitie van sponsoren en distributie van de gidsen. Later kwamen daar ook het Business Magazine en het Clubmagazine bij.

Daarnaast heeft hij vele jaren de vlag gehanteerd van het tiende elftal en momenteel maakt hij onderdeel uit van het onderhoudsteam dat wekelijks werkzaamheden op het sportpark uitvoert. Afgelopen zomer heeft hij aangegeven na een periode van 25 jaar vol activiteiten voor de vereniging te stoppen op commercieel vlak. Voldoende reden voor het bestuur om Ben Leusink te benoemen tot Lid van Verdienste van de vereniging en hem een fraaie pen met inscriptie te overhandigen.