Nieuws

Algemene Ledenvergadering (ALV) VSCO'61

maandag 26 oktober 2015

Het bestuur van V.S.C.O.’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die zal plaatsvinden op MAANDAG 9 november 2015 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg 15 te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur

AGENDA ALV 9 november 2015 

 1. Opening

Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda 

 1. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 mei 2015

De notulen van deze vergadering kunnen vanaf zaterdag 24 oktober t/m zaterdag 8 november 2015 worden opgevraagd bij het secretariaat per e-mail. Adres: j.kragt@vsco.nl. 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken 
 1. Jaarverslag van de secretaris

            Vanaf 24 oktober t/m 7 november 2015 kan het verslag worden opgevraagd bij de secretaris per e-mail.

             Adres: j.kragt@vsco.nl. Ligt in de genoemde periode tevens ter inzage in de bestuurskamer.

 1. Jaarverslag van de penningmeester en begroting 2015-2016

Vanaf 24 oktober t/m 7 november 2015 kan het verslag worden opgevraagd bij de penningmeester per e-mail. Adres: b.vanpijkeren@vsco.nl. 

 1. Verslag van de kascontrolecommissie 
 1. PAUZE 
 1. Overbrengen erfpacht naar Stichting Sportvoorzieningen Oosterwolde (SSO) 
 1. Bestuursverkiezing 
 1. Aftredend en herkiesbaar voorzitter Ben Schreurs. Voorstel tot herbenoemen.
 2. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid PR en Communicatie Bert Schipper. Voorstel tot herbenoemen. 

Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt tot uiterlijk zaterdag 7 november 2015 (tot 18.00 uur) bij secretaris Jan Kragt. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste drie leden. 

 1. Rondvraag

U wordt verzocht eventuele vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Uiterste inlevering is 7 november 2015 om 18:00 uur. 

 1. Sluiting door de voorzitter
30/09 14:30 VSCO '61 1 - 't Harde 1
30/09 12:00 VSCO '61 2 - 't Harde 2
30/09 13:15 Berkum 4 - VSCO '61 3
30/09 14:30 WHC 4 - VSCO '61 4
30/09 14:30 VSCO '61 5 - Go Ahead Kampen 5
30/09 14:30 VSCO '61 6 - DOS Kampen 7
30/09 13:20 WVF 10 - VSCO '61 7
FC Marktzicht 1 6 - 4 VSCO '61 3
VSCO '61 VR18+1 0 - 11 SV Zwolle VR18+1
VSCO '61 VR30+2 0 - 1 Kampen VR30+1
VSCO '61 VR30+3 3 - 0 ESC VR30+1
Go Ahead Kampen VR30+1 2 - 0 VSCO '61 VR30+2
Kampen VR30+1 0 - 6 VSCO '61 VR30+1
Go Ahead Kampen VR30+1 2 - 0 VSCO '61 VR30+2

Hoofdsponsor

Prins Bouw B.V.