Nieuws

Uitnodiging Vrijwilligersavond en voordracht Gouden Kanarie

maandag 18 april 2016

VSCO’61 prijst zich gelukkig te kunnen beschikken over een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Dit waarderen we zeer en we willen dit graag zo houden. Zonder de steun van jou als vrijwilliger kan de vereniging niet bestaan!

VSCO’61 wil graag wat terug doen voor al haar vrijwilligers en bij deze worden alle vrijwilligers dan ook van harte uitgenodigd voor de vrijwilligersavond op vrijdag 22 april 2015, aanvang 19.30 uur in het clubgebouw op sportpark De Heughte. Ook partners van onze vrijwilligers zijn van harte welkom.

We gaan er, onder het genot van een hapje en drankje, een gezellige avond van maken! Om een beeld te krijgen op hoeveel mensen we mogen rekenen, verzoeken wij je vriendelijk om je op te geven voor 8 april 2015. We willen benadrukken dat we het op prijs stellen dat je na opgave ook daadwerkelijk aanwezig bent. Je hebt het verdiend!

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in het clubgebouw op sportpark De Heughte en kunnen worden ingeleverd achter de bar of bij één van de commissieleden van de vrijwilligerscommissie. Tevens kan de aanmelding ook per mail op onderstaand e-mailadres.

Mocht je geen vrijwilliger zijn maar toch op deze avond aanwezig willen zijn, geef je dan nu alsnog op als vrijwilliger.

Gouden Kanarie

Wie wordt de opvolger  van Jaap Schoonhoven, de Gouden Kanarie van 2015 en ontvangt deze onderscheiding voor de Vrijwilliger van het Jaar van VSCO’61? Deze vraag zal tijdens de vrijwilligersavond ook weer centraal staan.

Er zijn binnen de vereniging veel vrijwilligers die voor deze onderscheiding in aanmerking komen. Omdat er één vrijwilliger per seizoen gekroond wordt tot Gouden Kanarie vragen wij hierin uw medewerking. Graag ontvangen wij namen van kandidaten die worden voorgedragen als Gouden Kanarie 2016  met daarbij een toelichting waarom deze persoon hiervoor in aanmerking komt.

Deze opgave kan tot 26 maart 2015 bij één van de leden van de vrijwilligerscommissie, bij voorkeur schriftelijk. Schroom niet om kandidaten voor te dragen, die ook in voorgaande jaren geopperd zijn, maar het toen niet geworden zijn.

Namens de vrijwilligerscommissie
Jochem Schreurs (Interim Voorzitter)
jo.schreurs@vsco.nl