Nieuws

Club van 100 VSCO’61 ondersteunt aanschaf deurmatten met logo

maandag 28 maart 2016

De regelmatige bezoeker van VSCO’61 is het inmiddels al wel opgevallen dat de fraaie kantine van onze vereniging een tweetal mooie deurmatten voorzien van VSCO’61-logo rijker is geworden. Bij de hoofdingang en bij de entree naar het overdekte terras liggen deze twee opvallende matten inmiddels al weer diverse weken. Deze aanschaf is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Club van 100 van VSCO’61.

Zoals wellicht bekend, ondersteunt de Club van 100 al jaren VSCO’61 op allerlei gebieden. In de najaarsledenvergadering van 2015 heeft de Club van 100 ook een bijdrage toegezegd voor de aanschaf van een tweetal ‘levende doeken’ voor de aankleding van de wanden in de kantine. De ‘schoonheidscommissie’ binnen onze vereniging is hier nog druk mee bezig, maar te zijner tijd komt er zeker iets fraais te hangen.

Verder onderzoekt het bestuur van VSCO’61 ook nog de plaatsing van zonnepanelen en de eventuele uitbreiding van het terras. Projecten die wellicht in de voorjaarsledenvergadering van de Club van 100 aan de orde komen. Op een democratische wijze worden alle ingediende projecten in de ledenvergadering behandeld.

Door middel van dit bericht wil de Club van 100 van VSCO’61 u op de hoogte brengen van haar activiteiten en de stand van zaken. Als u hierdoor enthousiast bent geworden, dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid. De contributie bedraagt maar € 45,- per jaar. Voor het lidmaatschap kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden, Henk van Os (voorzitter), Jan Visch (bestuurslid) of Wim Korenberg (penningmeester).