Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Club van 100 VSCO’61

zondag 06 november 2016

Vrijdagavond 18 november 2016 wordt 0m 20.00 uur de najaarsledenvergadering van de Club van 100 VSCO’61 gehouden in het clubgebouw op sportpark De Heughte. Alle leden van de Club van 100 worden daarbij van harte uitgenodigd.

De agenda zal er in grote lijnen als volgt uitzien. 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen d.d. 20-05-2016
  4. Financiën
  5. Vacature Secretaris
  6. Projecten
  7. Rondvraag
  8. Sluiting 

Eventuele suggesties omtrent de ondersteuning van projecten kunnen bij de bestuursleden schriftelijk, bij voorkeur via mail (clubvan100@vsco.nl) kenbaar gemaakt worden. Enig vooronderzoek v.w.b. de kosten van een project en realisatie hiervan wordt op prijs gesteld. 

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om onder het genot van een hapje en drankje elkaar bij te praten. Wij rekenen dan ook op uw komst. 

Met een vriendelijke sportgroet. 

Henk van Os (voorzitter) hvanos@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl
Wim Korenberg (penningmeester) w.korenberg@chello.nl
Jan Visch (bestuurslid ledenwerving) janvisch2@gmail.com
Secretaris (vacant)