Nieuws

Onderzoek: Geen kanker door sporten op rubberkorrels

dinsdag 20 maart 2018

Er is geen verband tussen sporten op rubberkorrels en het ontwikkelen van kanker bij kinderen en jongvolwassenen, toont een groot Amerikaans onderzoek aan. “Het mijden van deze velden vanwege angst voor een verhoogd kankerrisico is niet ge­recht­vaar­digd”, aldus Amerikaanse kankeronderzoekers.

Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerspecialisten hebben overal in de staat Californië, de staat met veruit de meeste sportvelden in de VS en een zeer diverse populatie, een onderzoek gedaan naar het verband tussen de aanwezigheid van rubbergranulaat en de jaarlijkse kankerstatistieken.  

In een nieuwe publicatie in het medisch vakblad Cancer Epidemiology schrijven ze: “Onze bevindingen tonen geen verband aan tussen blootstellingen van individuen aan velden met rubberkorrels en het aantal gevallen van kanker. Het mijden van deze velden vanwege angst voor een verhoogd kankerrisico is niet gerechtvaardigd.”

Grote onrust
Zembla zorgde hier in 2016 voor grote onrust in voetballand door het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden aan de kaak te stellen. Daarin zeiden wetenschappers dat het RIVM nooit goed had onderzocht of kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.

Nader onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees uiteindelijk uit dat de risico's te verwaarlozen zijn, maar het wachten was op grootschalig Amerikaans onderzoek. 

Dat ligt er nu, nadat een eerder en kleiner Amerikaans onderzoek al geen enkele correlatie aantoonde. Ook deze keer was er - althans in Californië - op alle twintig geanalyseerde punten (zoals leeftijd, ras en geslacht) geen verband te vinden, melden de onderzoekers. Het RIVM kan niet gelijk reageren op deze nieuwe publicatie.

RecyBEM, de uitvoeringsorganisatie die autobanden recyclet, laat in een reactie weten dat nu in vier onderzoeken is aangetoond dat er geen verband is tussen kanker en sporten op rubberkorrels. De organisatie spreekt van een 'door het tv-programma Zembla ontketende hetze' en zegt dat zelfs negatieve gevolgen voor het milieu ook nooit zijn aangetoond. Zembla besteedde afgelopen twee jaar meerdere uitzendingen aan dit onderwerp.

Ook regeringspartij VVD is kritisch. “Als deze conclusies kloppen en je kijkt ook naar de negatieve uitkomsten van eerdere onderzoeken, dan moeten we ons toch achter de oren krabben en afvragen of alle commotie over kankergevaar de afgelopen jaren nou nodig was”, zegt Kamerlid Erik Ziengs.

Massahysterie
De parlementariër waarschuwt voor massahysterie. “De milieurisico's van rubbergranulaat zijn wel bekend, en daar moet je ook alert op zijn, maar hier is grote angst bij ouders neergelegd over de gezondheid van hun kinderen op basis van achteraf onjuiste informatie. Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

De PVV, de grootste oppositiepartij, blijft - ondanks deze geruststellende onderzoeksresultaten - niet blij met kunstgras met rubberkorrels. Kamerlid Roy van Aalst zegt: “Doe mij maar gewoon gras. Daar zijn ook veel verenigingen gelukkig mee. Het is positief dat er geen kankergevaar is geconstateerd, maar dit spul komt ook in het oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Dat blijft een zorg.”

Milieupartij GroenLinks is ook nog niet klaar met het dossier rubbergranulaat. Kamerlid Suzanne Kröger: “Er zijn nog veel zorgen over de impact van rubbergranulaat op milieu en water, en de gevolgen voor dieren die de korrels eten. Daar doet het RIVM op dit moment onderzoek naar. Bovendien is het versnipperen van rubberbanden geen goed voorbeeld van de circulaire economie (recycling, red.).”

De SP laat weten blij te zijn dat er inmiddels verschillende onderzoeken zijn gedaan die aantonen dat rubbergranulaat in kunstgrasvelden geen kanker veroorzaakt. De partij wil weten welke onderzoeksmethode bij dit nieuwste onderzoek is gebruikt, omdat sommige stoffen in rubberkorrels wel degelijk kankerverwekkend zijn.

Kamerlid Cem Laçin: “Verder is op verschillende plekken de bodem verontreinigd met zink en kobalt. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons milieu. We willen dat die gevolgen zo snel mogelijk worden onderzocht, waarna de impact helder wordt en we maatregelen kunnen treffen.”

Dit artikel van de hand van journalist Edwin van der Aa is integraal overgenomen van de website van De Stentor. De foto is van het ANP en stond eveneens bij dit artikel op de website.