Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) VSCO'61

maandag 12 november 2018

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, op maandag 12 november 2018 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg 15 te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening

Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 mei 2018

De notulen van deze vergadering kunnen vanaf zaterdag 27 oktober t/m zaterdag 10 november 2018 worden opgevraagd bij het secretariaat per e-mail. Adres: j.kragt@vsco.nl.

3. Mededelingen en ingekomen stukken


4. Jaarverslag van de secretaris

Vanaf 27 oktober t/m 10 november 2018 kan het verslag worden opgevraagd bij de secretaris per e-mail. Adres: j.kragt@vsco.nl.

5.Jaarverslag van de penningmeester

Vanaf 27 oktober t/m 10 november 2018 kan het verslag worden opgevraagd bij de penningmeester per e-mail. Adres: b.vanpijkeren@vsco.nl.

6. Verslag van de kascontrolecommissie


7. Actuele stand project Hart van Oosterwolde


8. PAUZE


9. Bestuursverkiezing

  1. Aftredend en herkiesbaar voorzitter Ben Schreurs. Voorstel tot herbenoemen.
  2. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid PR en Communicatie Bert Schipper.
  3. Het bestuur stelt voor als bestuurslid voetbalzaken jeugd Heimen Pap te benoemen.
  4. Voor de vacature bestuurslid PR en Communicatie heeft het bestuur geen kandidaat.
  5. Voor de vacature bestuurslid Commerciële zaken heeft het bestuur geen kandidaat.

Namen van eventuele (tegen)kandidaten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt tot uiterlijk zaterdag 10 november 2018 (tot 18.00 uur) bij secretaris Jan Kragt. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste drie leden.

10. Rondvraag

U wordt verzocht eventuele vragen vooraf schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, in te dienen bij de secretaris. Uiterste inlevering is 10 november 2018 om 18.00 uur.

11. Sluiting door de voorzitter

11/02 14:30 WVF 1 - VSCO '61 1
11/02 12:00 VSCO '61 2 - Batavia '90 2
11/02 12:15 ESC 2 - VSCO '61 3
11/02 14:30 VSCO '61 4 - Hattem 3
11/02 14:30 VSCO '61 5 - DSV '61 4
11/02 14:30 VSCO '61 6 - VSCO '61 7
11/02 15:00 Elspeet 3 - VSCO '61 8
VSCO '61 3 3 - 2 SVI/ G. van Oene Bestratingen 3
VSCO '61 JO11-2JM 1 - 5 Batavia '90 JO11-2
VSCO '61 JO11-3JM 3 - 0 Epe JO11-3
IJVV JO11-3 5 - 1 VSCO '61 JO11-4
Oene MO12-1 0 - 3 VSCO '61 MO12-1
VSCO '61 MO15-1 3 - 1 Swift '64 MO15-1
VSCO '61 JO15-2 3 - 1 SVI JO15-3JM

Hoofdsponsor

Prins Bouw B.V.