Nieuws

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering

zondag 09 december 2018

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van een EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING op MAANDAG 10 december 2018 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg 15 te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.

AGENDA

  1. Opening

Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda

  1. Plan Hart van Oosterwolde

Aan de algemene ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het verlenen van medewerking aan de realisatie van het plan Hart van Oosterwolde.

Indien u wenst in te spreken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via j.kragt@vsco.nl.

Dit kan tot uiterlijk vrijdag 7 december 2018, tijdstip 18.00 uur.

Eventuele schriftelijke vragen kunt u per e-mail (j.kragt@vsco.nl) indienen bij de secretaris. Uiterste indiening is vrijdag 7 december 2018 om 18:00 uur.

  1. Rondvraag
  1. Sluiting door de voorzitter