Nieuws

ALV stemt in met voortgang Hart van Oosterwolde

dinsdag 11 december 2018

Op een zeer druk bezochte extra Algemene Ledenvergadering heeft een meerderheid van de leden ingestemd met verdere medewerking van VSCO’61 aan het Hart van Oosterwolde. Uiteindelijk stemden 189 leden voor, 157 tegen en één blanco. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar realisatie van het plan.

Bij de aftrap van de vergadering schetsten achtereenvolgens voorzitter Ben Schreurs en penningmeester Ben van Pijkeren de route tot het plan en de voor- en nadelen die het plan voor VSCO’61 heeft. Hierbij staat het verlies van het derde speelveld tegenover een investering in duurzaamheid en kwaliteit van het sportpark en de bijdrage die VSCO’61 wil leveren aan de samenleving van Oosterwolde.

Een tiental sprekers hadden zich vooraf gemeld hun mening te geven, waarbij het aantal sprekers dat betoogde voor het plan in de meerderheid was. Rode draad hierbij was dat het Hart van Oosterwolde belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp op termijn en daarmee ook voor de toekomst van VSCO’61. Hou je de jeugd in het dorp in combinatie met woningbouw dan kunnen hun kinderen ook in de toekomst lid worden van de vereniging.

Hierna konden de leden hun stem uitbrengen, waarbij velen ook een volmacht hadden voor een ander lid te mogen stemmen, die niet op de avond aanwezig kon zijn. Na het tellen van de stemmen bleken er 189 leden voor te hebben gestemd en 157 tegen, bij één blanco stem. Daarmee heeft dus 55% van de leden ingestemd met de voortgang van het Hart van Oosterwolde en 45 % tegen. Als deze week ook de leden van Dorpshuis De Heerdt instemmen zal er vanuit de samenleving van Oosterwolde dus een positief advies naar de gemeente Oldebroek gaan. Dan is de gemeenteraad aan zet.