Nieuws

Nieuws van de Club van 100 VSCO'61

zondag 10 mei 2020

Vanwege het corona-virus leven wij in Nederland en de gehele wereld in een zeer aparte tijd. Niets is meer gewoon en van kleine dingen ga je nu bewust meer genieten en sta je bij stil. Het virus heeft hard om zich heen geslagen en bekenden en minder bekenden zijn ons in de afgelopen tijd ontvallen. Ook binnen VSCO'61 hebben individuele personen en gezinnen hier nadrukkelijk mee te maken gehad. Het is fijn te horen dat sommigen na verblijf in het ziekenhuis en eventueel opname op de IC-afdeling weer thuis mochten komen.

Als bestuur van de Club van 100 VSCO'61 wensen wij iedereen veel sterkte toe in deze periode. Het voetballen, behalve de trainingen voor de jeugd, ligt geheel stil. Op dit moment is de situatie dat in september pas weer aan voetballen gedacht kan worden en dan wellicht ook nog zonder publiek (zelfs het amateurvoetbal). Je kunt het je nauwelijks voorstellen.

Sportpark De Heughte en dus ook de kantine zijn gesloten. Dat houdt in dat we onze algemene voorjaarsledenvergadering, die we statutair uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar houden, dit keer niet kunnen realiseren. We zullen de ontwikkelingen van overheidswege verder volgen en natuurlijk de richtlijnen van het hoofdbestuur VSCO'61.

Wanneer onze volgende vergadering plaats vindt hoort u zodra we daar duidelijkheid over kunnen geven. Wij willen afsluiten met de kreet ‘blijf gezond’.

Bestuur Club van 100 VSCO'61