Nieuws

Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld

donderdag 05 november 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stond dit jaar op de agenda voor maandag 9 november a.s. Met de huidige beperkingen is het niet mogelijk een ledenvergadering te houden zoals we dat gewend zijn. Het bestuur heeft daarom besloten de ALV (voorlopig) te verplaatsen naar maandag 7 december.

Voorlopig, omdat de regelgeving omtrent corona voortdurend wordt aangepast. Wanneer het doorgaat worden de leden ongeveer 2 weken voor 7 december uitgenodigd, waarbij dan ook duidelijkheid wordt gegeven op welke manier we de vergadering organiseren. Fysieke aanwezigheid op sportpark De Heughte, via digitale media of beide. Houdt daarom de berichtgeving op de website in de gaten.

Bestuur VSCO'61