Nieuws

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering

zondag 31 januari 2021

Namens het bestuur worden alle leden van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 15 februari 2021 om 19.30 uur in het clubgebouw op sportpark De Heughte.

In verband met de geldende coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de ALV zowel fysiek als digitaal te organiseren. Fysieke aanwezigheid is met name bedoeld voor degenen die niet in de gelegenheid zijn online de ALV te volgen.

In de kantine is een beperkt aantal plaatsen (30 stuks, inclusief bestuursleden) beschikbaar. We verzoeken u uiterlijk donderdag 11 februari 2021 vóór 20.00 uur uw aanwezigheid door te geven, uitsluitend via het mailadres van waarnemend secretaris Ben Schreurs, b.schreurs@vsco.nl. Geef daarbij aan of u fysiek of digitaal de vergadering wilt bijwonen. U kunt alleen fysiek de ALV bijwonen als u na aanmelding een schriftelijke bevestiging hiervan hebt ontvangen van de waarnemend secretaris en wanneer u geen coronagerelateerde gezondheidsklachten hebt. Ook is het dragen van een mondkapje in de kantine verplicht.

Alle overige deelnemers ontvangen een link via Microsoft Teams om digitaal aan de vergadering deel te nemen. Check graag ruim van tevoren of de link werkt. Een handleiding wordt met de e-mail meegestuurd.

De volgende agendapunten zullen aan de orde komen:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Besluitvorming aanleg hybride mat op het huidige veld 5 (trainingsveld)
4. Sluiting door de voorzitter

Tijdens de vergadering is er gelegenheid vragen te stellen. Ook degenen die de vergadering digitaal bijwonen kunnen dit via de chat doen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende en duidelijk te hebben ingelicht en zien uit naar uw aanwezigheid en inbreng.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VSCO'61