Nieuws

Leden stemmen in met aanleg tweede hybride veld

maandag 15 februari 2021

Het bestuur van VSCO’61 heeft op de extra Algemene Ledenvergadering vanavond toestemming gekregen van de leden voor de aanleg van een tweede hybride veld op sportpark De Heughte. Penningmeester Ben van Pijkeren kon een sluitende begroting laten zien m.b.t. de benodigde investering. De vereniging heeft de liquide middelen beschikbaar en kan daarnaast rekenen op een bijdrage van de gemeente en een beroep doen op de zogenaamde BOSA-gelden. Tevens ontstaan er voor de aannemer schaalvoordelen doordat de aanleg van het hybride veld op veld 5 (het huidige traingsveld) direct volgt op de aanleg van het hybride veld op veld 4, dat afgelopen najaar is gerealiseerd.

Een beperkt deel van de leden kon de vergadering fysiek bijwonen in de kantine en daarnaast volgde een groot deel de vergadering digitaal thuis. 

Bekijk de foto's
Leden stemmen in met aanleg tweede hybride veld