Nieuws

VSCO al 60 jaar grote trots van Oosterwolde

maandag 29 maart 2021

Onderstaand interview van journalist Dick van der Veen is integraal overgenomen van Huis-aan-huis.

Voetbalvereniging VSCO’61 bestaat op 24 augustus 60 jaar. Een jubileum in een turbulente periode waarin corona een normale gang van zaken volledig uit elkaar speelt. Zo niet de liefde van een dorp voor de favoriete club. Die met ‘De Mooiste Presentatiegids van Nederland’ en 1,5 km aan reclameborden.

Voorzitter Ben Schreurs, inmiddels negen jaar in het zadel, maakt met gepaste trots melding van een reeks activiteiten. “We gaan met twee nieuwe hybride velden de toekomst in. VSCO’61 is een dorpsclub met een regionale uitstraling. Wie eens van de sfeer op De Heughte heeft geproefd komt er nooit meer los van. Ook als mensen verhuizen houden ze de club in hun hart. Zelfs in deze coronatijd waarin ondernemers het zwaar hebben, koesteren we een toename aan sponsoring. Dat maakt een mens blij.”

Wat de velden betreft zitten jullie nu gebeiteld?
“We hadden een deal met de gemeente: een hybride veld terug voor het inleveren van een ander veld voor het Hart van Oosterwolde. Dat is gerealiseerd. Dorpshuis De Heerd schuift op in onze richting. We grijpen de gelegenheid aan om ook een tweede veld van een hybride mat te voorzien. Dat gebeurt in april. Ons hoofdveld (kunstgras) kan nog een jaar of vijf mee. De vraag is wat daarvoor in de plaats komt. Kunstgras met rubberkorrels wordt waarschijnlijk niet meer toegestaan. Misschien komt daar ook een mengvorm voor in de plaats. Een hybride veld bestaat voor tien tot vijftien procent uit kunstgras. Er groeit dan natuurlijk gras doorheen.”

Veel actiepunten in het kader van het 60-jarig bestaan?
“We hebben groot uitgepakt met ons diamanten jubileum. Wilden dit toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Een jubileumcommissie met daarin de bestuursleden Sjoerd Kwakkel en Heimen Pap, heeft er werk van gemaakt. We hebben een LED-toernooi voor de jeugd achter de rug en ook een sponsorloop. Daar zaten voor ons weinig kosten aan vast. Ook hier een mooi gebaar van Fruit-O-loog die gratis fruit uitdeelde. Ik heb hoge verwachtingen van de opbrengst van dat evenement. Sommige kinderen zorgden voor 300 tot 400 euro aan sponsorgeld. Daarmee kunnen we een belangrijk deel van de overige activiteiten betalen. Denk aan voetgolf, pop-quiz-bingo voor alle leden en een spelletjesmiddag voor de jeugd. Rondom de officiële jubileumdatum zijn er allerlei zaken, zoals een officiële receptie voor leden/vrijwilligers en een bierproeverij. Dat laatste schijn je zelfs digitaal te kunnen doen. In oktober nog een wijnproeverij. Bovendien wordt er gewerkt aan een jubileummagazine, dat aanvullend is op het boek dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan verscheen. Voor onze sponsoren een speciale netwerkborrel met een spreker. Ook staat er een feestavond voorleden/vrijwilligers gepland. Tevens de huldiging van jubilarissen wat tot nu toe niet kon plaatsvinden. De jeugd komt die middag aan bod.”

VSCO’61 is nog niet gepensioneerd. Veel clubs in de regio zijn ouder. Hoe komt dat?
“Het wil niet zeggen dat er 65 jaar geleden niet door onze jongens in clubverband werd gevoetbald. Eén van onze medeoprichters, Berend Elzerman, was keeper van OWIOS. Meer jongens uit ons dorp speelden bij die club voordat VSCO werd opgericht. Trouwens, ons oudste lid, Jan Schoonhoven, stond ook aan de basis van deze vereniging. Elzerman zat na zijn sportieve carrière jaren in het bestuur en was leider van het eerste elftal. Schoonhoven beheerde onder meer de penningen van de club.”

Sportief gezien beleeft VSCO’61 een wat mindere periode. Trouwens, zelf ook gevoetbald?
(Lachend) “Ja, maar stel je daar niet teveel van voor. In het derde en het tweede. We hadden destijds drie juniorenteams. VSCO heeft twee keer in de eerste klasse gespeeld. Dat het nu minder gaat heeft te maken met het afhaken van een aantal sterkhouders. Het kost enige tijd om dat op te vangen met jeugd. De wens is om een stabiele tweedeklasser te worden. Binnenkort hopen we een nieuw hoofd jeugdopleidingen aan te stellen als opvolger van Lucas Voorn. We halen geen spelers, maar hadden geluk dat sommige talenten zich spontaan meldden.”

In november een herverkiezing?
Ben Schreurs: ”Ik ben aftredend en weet nog niet of ik voor een nieuwe periode wil gaan. Ik neem sinds het overlijden van mijn goede vriend, Jan Kragt, ook het secretariaat waar. Zijn verscheiden behoort tot de meest tragische gebeurtenissen in negen jaar voorzitterschap.”

De foto is gemaakt door Dick van der Veen.