Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

maandag 07 juni 2021

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledevergadering (ALV) die zal plaatsvinden op woensdag 23 juni 2021 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg 15 in Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.


Agenda

1. Opening

Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen notulen

Algemene ledenvergadering d.d. 7 december 2020

Algemene ledenvergadering d.d. 15 februari 2021

De notulen van deze vergaderingen kunnen vanaf 7 juni t/m 19 juni 2021 per e-mail worden opgevraagd

bij de waarnemend secretaris via emailadres: b.schreurs@vsco.nl.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Verenigingplan 2021-2023

Vanaf 7 juni t/m 19 juni 2021 kan het verenigingsplan per e-mail worden opgevraagd bij de waarnemend secretaris via emailadres: b.schreurs@vsco.nl.

5. PAUZE

6. Rondvraag

U wordt verzocht eventuele vragen vooraf per e-mail in te dienen bij de waarnemend secretaris. Uiterste

inlevering is 19 juni 2021 op emailadres: b.schreurs@vsco.nl.

7. Sluiting door de voorzitter