Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Club van 100 VSCO’61

maandag 27 maart 2023

Vrijdagavond 21 april 2023 20.00 uur wordt de voorjaarsledenvergadering van de Club van 100 VSCO’61 gehouden. Als lid van de Club van 100 wordt u daarbij van harte uitgenodigd.

De locatie zal zoals gewoonlijk het clubgebouw op sportpark De Heughte zijn.

De agenda zal er in grote lijnen als volgt uitzien. 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen d.d. 10-06-2022
 4. Jaarverslag 2022
 5. Financiën / jaarverslag penningmeester 2022
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Vaststellen contributie 2024
 9. Rooster aftredend zittend bestuur 2023.
  Henk van Os is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem te benoemen voor een nieuwe periode. Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot woensdag 19 april 2023.
 10. Projecten.
  Deze kunnen ingediend worden tot donderdag 20 april 2023, 12.00 uur.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Eventuele suggesties omtrent de ondersteuning van projecten kunnen bij de bestuursleden schriftelijk of via mail (osvanhenk@gmail.com) kenbaar gemaakt worden. Enig vooronderzoek naar de kosten van een project en de realisatie hiervan wordt op prijs gesteld.

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om onder het genot van een hapje en drankje elkaar bij te praten. Wij rekenen dan ook op uw komst.

Met vriendelijke sportgroet,

Henk van Os (voorzitter) osvanhenk@gmail.com
Gerrit Kroon (secretaris) bellasmeelboks@hotmail.com
Wim Korenberg (penningmeester) w.korenberg@chello.nl
Jan Visch (bestuurslid ledenwerving) janvisch2@gmail.com

10/06 09:15 Swift '64 MO15-1 - VSCO '61 MO15-1
DOS Kampen JO19-2 1 - 1 VSCO '61 JO19-1
SVO Deventer'21 MO20-2 1 - 0 VSCO '61 MO20-1 (9-tal)
VSCO '61 3 1 - 4 AZVN 2/ Kattenberg verhuizingen
VSCO '61 2 6 - 4 sc Genemuiden/ KLB BEMAT 2

Hoofdsponsor

Prins Bouw B.V.