Regels omtrent
vuurwerk en alcohol

Met ingang van dit seizoen heeft de KNVB de regels rondom veiligheid op en rondom de velden behoorlijk aangescherpt. Dit betekent dat voor, tijdens en na de wedstrijden het afsteken van vuurwerk, maar ook het aansteken van rookbommen en fakkels langs de lijnen ten strengste is verboden.

 

|Bij overtreding van deze regels kan de scheidsrechter, een rapporteur of een waarnemer van de KNVB, aangifte doen. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging zal dan in staat van beschuldiging worden gesteld en geconfronteerd worden met (oplopende) boetes.

 

Ook het gebruik van alcoholische dranken langs de lijnen en in de kleedkamers is verboden. Alcohol mag genuttigd worden in de kantine of op het afgebakende terras. Voor jongeren onder de 18 jaar is het gebruik van alcoholhoudende dranken al een aantal jaren verboden. Toestemming van ouders of verzorgers doet daar niets aan af, het blijft ook dan verboden.

 

Het bestuur zal uiteraard handhavend optreden als bovengenoemde verboden niet in acht worden genomen. Wij willen echter ook met nadruk erop wijzen dat iedereen binnen de vereniging (spelers, leden, supporters, vrijwilligers en bezoekers) een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar als het gaat om het naleven van deze regels. Corrigeer elkaar indien dat noodzakelijk is en laten we samen zorgen dat het veilig blijft en de vereniging van boetes gevrijwaard blijft.