Nieuw burgerinitiatief
in Oosterwolde

Op 5 maart jl. is er een brief overhandigd aan het college van de gemeente Oldebroek namens diverse maatschappelijke organisaties uit Oosterwolde. In dit burgerinitiatief wordt het college gevraagd mee te denken over de toekomstige ontwikkeling van Oosterwolde.

 

Een belangrijk aspect van deze ontwikkeling is het verplaatsen van het sportpark van VSCO’61 naar een locatie net buiten de kern, waar verschillende mogelijkheden denkbaar voor zijn.
De huidige locatie kan dan gebruikt worden voor de ontwikkeling van woningbouw en diverse andere voorzieningen. Dit alles om de leefbaarheid in Oosterwolde te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

De volledige brief over dit burgerinitiatief vind je hieronder.

Aangezien VSCO’61 een belangrijke rol speelt in deze plannen willen we nauw betrokken zijn bij dit initiatief. Zodoende is deze brief mede ondertekend door VSCO’61. We kijken belangstellend uit naar de reactie van de gemeente.

 

LEES DE VOLLEDIGE BRIEF