Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
(ALV) VSCO’61

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 

Deze vindt plaats op maandag 13 mei 2024 op sportpark De Heughte, Zwarteweg 15 te Oosterwolde. De aanvang is om 20:00 uur en de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.

 

AGENDA

 

1) Opening
Inleiding door de voorzitter
Vaststellen van de agenda

 

2) Vaststellen notulen
– Algemene ledenvergadering d.d. 13 november 2023

 

De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar en kunnen vanaf 1 tot en met 9 mei per e-mail worden opgevraagd bij het secretariaat, e-mailadres: m.heimensen@vsco.nl. Tekstuele wijzigingen in de vorm van spelfouten mogen vooraf doorgegeven worden.

 

3) Mededelingen en ingekomen stukken
 

4) Verenigingsplan 2024-2026
– Het verenigingsplan is beschikbaar en kan vanaf 1 tot en met 9 mei per e-mail worden opgevraagd bij het secretariaat, e-mailadres: m.heimensen@vsco.nl

 

5) Vaststelling contributie m.i.v. 1 juli 2024
 

6) Rondvraag
– U wordt verzocht eventuele vragen vooraf per e-mail in te dienen bij het secretariaat, uiterlijk vóór 9 mei 2024. E-mailadres: m.heimensen@vsco.nl

 

7) Sluiting door de voorzitter