Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Club van 100 VSCO’61

Vrijdagavond 8 december 2023 wordt om 20.00 uur de najaarsledenvergadering van de Club van 100 VSCO’61 gehouden. Alle leden van de Club van 100 worden daarbij van harte uitgenodigd.

 

De locatie zoals gebruikelijk het clubgebouw op sportpark De Heughte zijn.

 

AGENDA

 

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen d.d. 21-4-2023
4. Financiën stand van zaken
5. Projecten: Deze kunnen ingediend worden tot donderdag 7 december 2023
6. Rondvraag
7. Sluiting

 

Eventuele suggesties omtrent de ondersteuning van projecten kunnen bij de bestuursleden schriftelijk c.q. via mail (osvanhenk@gmail.com) kenbaar gemaakt worden. Enig vooronderzoek v.w.b. de kosten van een project en realisatie hiervan wordt op prijs gesteld.

 

 

Aspirant-leden, die geïnteresseerd zijn in de activiteiten en projecten van de Club van 100, zijn welkom de vergadering bij te wonen. Zij hebben geen stemrecht.

 

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om onder het genot van een hapje en drankje elkaar bij te praten. Wij rekenen dan ook op uw komst.

 

Met een vriendelijke sportgroet.

 

Henk van Os (voorzitter) osvanhenk@gmail.com
Gerrit Kroon (secretaris) bellasmeelboks@hotmail.com
Wim Korenberg (penningmeester) w.korenberg@chello.nl
Jan Visch (bestuurslid ledenwerving) janvisch2@gmail.com