UNIVÉ Stad en Land
nieuwe stersponsor

Deze week heeft VSCO’61 haar nieuwe stersponsor UNIVÉ Stad en Land uit Apeldoorn mogen begroeten. Op sportpark De Heughte werd MKB-adviseur Zakelijk Harmen van Dorp van harte welkom geheten en vond de ondertekening van de sponsorovereenkomst plaats. Namens VSCO’61 zette sponsorcommisielid Lammert Vlieger zijn handtekening onder de verbintenis. Er werd UNIVÉ Stad en Land een fraai bloemstuk overhandigd als blijk van dank en waardering. Ook werd de wens uitgesproken dat beide partijen succesvol de vruchten mogen plukken uit de duurzame samenwerking.

 

De historie van UNIVÉ gaat ruim 200 jaar terug naar veehouder Geert Reinders uit het Groningse Winsum. Wanneer één van zijn boerderijen volledig afbrandt, ontstaat het idee voor collectief verzekeren. Zonder tweede boerderij was de schade tenslotte nog groter geweest. Hoe mooi zou het zijn als de boeren in het dorp samen de risico’s op een boerderijbrand delen?

 

In 1794 richtte Geert met 20 andere boeren daarom de Sociëteit van Onderlinge Bijstand in gevallen van Brand op. Ieder jaar legden de deelnemende boeren een bedrag in. Ging het mis bij één van hen, dan kon de betreffende boer aanspraak maken op het verzamelde geld. Ook dachten ze samen na over het voorkomen van branden. De Sociëteit vormt het begin van Univé. Waarbij het samen delen en voorkomen van risico’s nog steeds centraal staat.

 

Het initiatief van Geert sloeg aan, in hoogtijdagen waren er maar liefst 1.200 brandwaarborgmaatschappijen. Toen de boerderijen groter werden, gingen diverse maatschappijen samenwerken. Zo ontstond de Nationale Onderlinge Brand Herverzekering Maatschappij. De samenwerking werd in 1991 uitgebreid met schadeverzekeraar NOVEM, verzekeraar Drents Landbouw Genootschap (DLG) en de ziektekostenverzekeraar Noord Holland Noord (NHN). Deze combinatie kreeg de naam Univé.

 

De coöperatieve gedachte
Hun geschiedenis, hun bestaansrecht en hun erfgoed is het DNA van alles wat UNIVÉ doet. De coöperatieve gedachte staat nog steeds centraal. Het samen risico’s delen en voorkomen, dat is waar het om draait. Elkaar helpen als het  erop aankomt. Dat doet UNIVÉ vanuit de coöperatie jaar in jaar uit.

 

Deze week heeft ook VSCO’61 de verzekeraar in de armen mogen sluiten. UNIVÉ Stad en Land uit Apeldoorn verbond zich namelijk als Stersponsor aan de club. Op sportpark De Heughte werd MKB-adviseur Zakelijk Harmen van Dorp van harte welkom geheten en vond de ondertekening van de sponsorovereenkomst plaats. Namens VSCO’61 zette sponsorcommissielid Lammert Vlieger zijn handtekening onder de verbintenis. Een fraai bloemstuk werd UNIVÉ Stad en Land overhandigd als blijk van dank en waardering en de wens uitgesproken dat beide partijen succesvol de vruchten mogen plukken uit de duurzame samenwerking.

 

De nieuwe Stersponsor van VSCO’61 is te bereiken via:

 

UNIVÉ Stad en Land B.V.
Christiaan Geurtsweg 8
7335 JV Apeldoorn
T: 088 – 55 20 300

www.unive.nl

 

Contactpersoon:
Harmen van Dorp (MKB-adviseur Zakelijk)
T. 06 – 497 68 001
E: harmen.vandorp@unive.nl

 

UNIVÉ is ook te volgen via Facebook-X-Instagram en LinkedIn.

De foto’s zijn gemaakt door Jack Aalderink Fotografie, bekijk ze HIER.